Zespół Szkół
Sportowych Nr 1
im. Synów Pułku
Szkoła Podstawowa Nr 29
ul. Promienna 13a
15-720 Białystok
tel. 085 6511 505
fax.: 085 6516 306ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

czerwiec 2015  
Dyrektor Zespołu Szkół Sportowych nr 1 im. Synów Pułku w Białymstoku
informuje o wyborze oferty na dostawę artykułów mięsnych w roku szkolnym 2015/2016


maj 2015  
Dyrektor Zespołu Szkół Sportowych nr 1 im. Synów Pułku w Białymstoku
zaprasza do składania ofert w trybie zapytania ofertowego na dostawę artykułów mięsnych
 w roku szkolnym 2015/2016

Zapytanie ofertowe  
Formularz ofertowy  

październik 2012
 ZAWIADOMIENIE 
o wyborze najkorzystniejszej oferty
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
Zamawiający Zespół Szkół Sportowych Nr 1 im. Synów Pułku w Białymstoku informuję, że w postępowaniu w trybie zapytania o cenę na demontaż i ponowny montaż urządzeń zabawowych w innym miejscu na działce Inwestora - Zespołu Szkół Sportowych Nr 1 im. Synów Pułku w Białymstoku przy ulicy Promiennej 13a wybrana została oferta firmy
Biuro Regionalne – Jordan Jolanta Pędzisz ul. Szymanowskiego 15/3 , 87-100 Toruń.

październik 2012  
Dyrektor Zespołu Szkół Sportowych nr 1 im. Synów Pułku w Białymstoku
zaprasza do składania ofert w trybie zapytania o cenę na demontaż i ponowny montaż urządzeń zabawowych w innym miejscu na działce Inwestora.

Zapytanie o cenę  
Załącznik nr 4  

sierpień 2012
Wyniki przetargu nieograniczonego na wykonanie placu zabaw na terenie
Zespołu Szkół Sportowych Nr 1 im. Synów Pułku w Białymstoku  

sierpień 2012
Przetarg nieograniczony na wykonanie placu zabaw na terenie Zespołu Szkół Sportowych Nr 1 im. Synów Pułku w Białymstoku przy ul. Promiennej 13a, w ramach rządowego programu Radosna Szkoła

Ogłoszenie o zamówieniu ZSS1 
SIWZ ZSS1  
Załączniki od 1 do 4B do SIWZ  
Załącznik nr 5 wzór umowy i 5A karty gwarancji
Załącznik nr 7 do SIWZ wzory tablic
Specyfikacja techniczna - wymagania ogólne
Specyfikacja techniczna