Dokumenty i informacje organizacyjne  

 
 Plan lekcji Szkoły Podstawowej nr 29 - rok szkolny 2016/2017 

     Klasy 1 - 3                                 Klasy 4 - 6  

Wykaz zajęć pozalekcyjnych i kół zainteresowań w Szkole Podstawowej nr 29
w roku szkolnym 2016/2017

    KLIKNIJ    

 
 Informacja Dyrektora Zespołu Szkół Sportowych nr 1 w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2016/2017.   31 października 2016 (poniedziałek)
  19 kwietnia 2017 (środa) – egzamin gim.
  20 kwietnia 2017 (czwartek) – egzamin gim.
  21 kwietnia 2017 (piątek) – egzamin gim. 
   2 maja 2017 (wtorek)
  16 czerwca 2017 (piątek)

    W tych dniach wolnych będą zorganizowane zajęcia wychowawczo-opiekuńcze.

 Organizacja życia szkoły 


Konsultacje dla rodziców
 każdy ostatni czwartek miesiąca: 17.00 - 18.00 
 


Sekretariat
Godziny pracy:
poniedziałek - czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 15.00


Księgowość
Godziny pracy:
poniedziałek - czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 15.00


Kierownik administracyjny
Godziny pracy:
poniedziałek - czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 15.00


Pedagog
Małgorzata Jurewicz
Godziny pracy:
Poniedziałek  8.00 - 12.00
Wtorek  11.30 - 15.30
Środa  10.30 - 14.30
Czwartek  8.30 - 12.30
Piątek  10.30 - 14.30


Gabinet profilaktyki zdrowotnej
Godziny pracy:
Poniedziałek 8.00 – 15.35
Wtorek 13.15 – 15.35
Środa 8.00 – 15.35
Czwartek 8.00 – 11.20
Piątek 8.00 – 15.35


Biblioteka i czytelnia
Opiekę sprawują Ludmiła Utrutko i Grażyna Ratkiewicz
Godziny pracy:
Poniedziałek - czwartek 8.00 - 15.30
Piątek 8.00 - 15.00


Świetlica
Poniedziałek - piątek 7.00 - 17.00

 Dzwonki 

1 8.00 - 8.45
2 8.55 - 9.40
3 9.50 - 10.35
4 10.45 - 11.30
5 11.50 - 12.35
6 12.50 - 13.35
7 13.45 - 14.30
8 14.35 - 15.20
9 15.25 - 16.10
10 16.15 - 17.00
11 17.05 - 17.50