Rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016
8.00 - Msza święta w kościele pw. Bolesławy Lament
9.15 - kl. 1 - 3 Szkoła Podstawowa nr 29
10.30 - kl. 4 - 6 Szkoła Podstawowa nr 29

Podręczniki obowiązujące w Szkole Podstawowej nr 29
w roku szkolnym 2015-16

REGULAMIN KORZYSTANIA Z DARMOWYCH PODRĘCZNIKÓW
obowiązujący w Zespole Szkół Sportowych nr 1

Informacje dotyczące stypendium szkolnego w roku szkolnym 2015/ 2016

Ogłoszenie
Opłata za obiady w m-cu wrześniu wynosi 60,30 zł
(sześćdziesiąt 30/100 zł)

Termin płatności upływa dnia 6 września 2015r.
Wydawanie posiłków rozpocznie się 7 września 2015r.

WYPRAWKA SZKOLNA 
RODZICE - informujemy, że w roku szkolnym 2015/2016 jest możliwość skorzystania z programu pomocy uczniom WYPRAWKA SZKOLNA. Szczegółowe informacje o programie są dostępne na stronie internetowej MEN:  http://legislacja.rel.gov.pl/projekt/12271657#12271657

Aktualności - wyniki sprawdzianu SP 29 

Bezpieczne wakacje
- impreza profilaktyczno-edukacyjna 

Na stronie internetowej
www.zyjbezpiecznie.policja.pl/zb/dzieci-i-mlodziez
dostępne są informacje, rady i zalecenia dotyczące bezpieczeństwa podczas wakacji.

Zamówienia publiczne
Informacja o wyborze oferty na dostawę artykułów mięsnych
 w roku szkolnym 2015/2016
 

Galeria zdjęć:  "Spotkania na ścieżce kultur: polskiej, tatarskiej i czeczeńskiej"  (7 marca 2015r.) 

Realizacja zajęć z projektu - My dla innych

Wydarzenia wcześniejsze


9 Laureatów Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych

Aktualności wrzesień 2013 - marzec 2014

Galeria zdjęć wrzesień - grudzień 2013

Laureaci Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych 2013

Galeria zdjęć Listopad-grudzień 2012

Mistrzowie Polski w pływaniu 2012!!!

Wyniki V edycji wojewódzkiego konkursu plastyczno-literacko-fotograficznego Przyroda Podlasia w czterech porach roku
w kategorii literacko - fotograficznej    

Galeria zdjęć Kwiecień-czerwiec 2012

Aktualności czerwiec 2012

Galerie zdjęć: Styczeń - marzec 2012

Aktualności - II semestr 2010/2011

Projekt: W harmonii z otaczającym światem razem wędrujemy ku dorosłości  

Galeria zdjęć 50-lecie SP nr 29 i nadanie nowego sztandaruZespół Szkół
Sportowych Nr 1
im. Synów Pułku
Szkoła Podstawowa Nr 29
ul. Promienna 13a
15-720 Białystok
tel. 085 6511 505
fax.: 085 6516 306


  

 Projekt - My dla innych 

 Szkoła bierze
 udział w projekcie

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Poradnik dot. organizacji wyjazdu grupy dzieci - Kuratorium Oświaty w Białymstoku 

 Moje dziecko w przedszkolu i szkole: Poradnik - dla rodziców uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Poradnik  
Prezentacja