Aktualności z I semestru


Realizacja zajęć z projektu - My dla innych

TERMINY WYSTAWIANIA OCEN SEMESTRALNYCH
Do 18 grudnia 2014r. - informacja o przewidywanych zagrożeniach ucznia oceną niedostateczną lub nieklasyfikowaniem w I semestrze.
Do 12 stycznia 2015r. - informowanie o przewidywanych ocenach.
Do 16 stycznia 2015r. - wystawianie ocen.


Fundacja Przyjazny Świat Dziecka serdecznie dziękuje wszystkim uczniom, rodzicom i nauczycielom za zebranie 800 kg. makulatury . Fundacja otrzymane ze sprzedaży makulatury środki przeznaczy na pomoc Rodzinnym Domom Dziecka.

Pomoc będzie realizowana w szczególności przez:
- dofinansowanie remontów i wyposażenia placówek,
- finansowanie zakupu podręczników i przyborów szkolnych,
- zakup zabawek,
- opłaty za zajęcia sportowe i rekreacyjne,
- zakup środków higienicznych,
- organizowanie i finansowanie wyjazdów wakacyjnych.

Pragniemy poinformować, że w lutym 2015r. znowu będziemy zbierać makulaturę do kontenera z przeznaczeniem dla Fundacji. Serdecznie zapraszamy wszystkich ludzi o Wielkim Sercu do zaangażowania się w akcję - PRZYWRÓĆMY DZIECIOM UŚMIECH.

Galerie zdjęć z roku 2014

Aktualności od września 2014

Informacja Dyrektora Zespołu Szkół Sportowych nr 1 w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych
 w roku szkolnym 2014/2015.

Warunki ubezpieczenia uczniów Zespołu Szkół Sportowych nr 1
w roku szkolnym 2014/2015
 

Komunikat CKE
Dostosowanie warunków i form przeprowadzania w roku szkolnym 2014/15 sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.  

Podręczniki obowiązujące w Szkole Podstawowej nr 29
w roku szkolnym 2014-2015
      

Moje dziecko w przedszkolu i szkole
Poradnik - informator dla rodziców uczniów
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Poradnik                       Prezentacja   

Rada Rodziców zwraca się z ogromną prośbą
o uregulowanie wpłat na "radę rodziców".
Wpłata wynosi 40zł na jedno dziecko, 50zł na dwoje i więcej.
Pieniądze należy uiszczać na konto: 22 1500 1344 1213 4005 8688 0000
lub do sekretariatu szkoły.

Z góry dziękujemy
Rada Rodziców przy ZSS nr 1 w Białymstoku 

Wydarzenia


9 Laureatów Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych

Aktualności wrzesień 2013 - marzec 2014

Galeria zdjęć wrzesień - grudzień 2013

Laureaci Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych 2013

Galeria zdjęć Listopad-grudzień 2012

Mistrzowie Polski w pływaniu 2012!!!

Wyniki V edycji wojewódzkiego konkursu plastyczno-literacko-fotograficznego Przyroda Podlasia w czterech porach roku
w kategorii literacko - fotograficznej    

Galeria zdjęć Kwiecień-czerwiec 2012

Aktualności czerwiec 2012

Zdjęcia klasowe - luty 2012

Galerie zdjęć: Styczeń - marzec 2012

Galerie zdjęć: Wrzesień - grudzień 2011

Aktualności wrzesień

Galeria zdjęć Kwiecień - maj 2011  i  Czerwiec 2011

Aktualności - II semestr 2010/2011

Projekt: W harmonii z otaczającym światem razem wędrujemy ku dorosłości  

Galeria zdjęć 50-lecie SP nr 29 i nadanie nowego sztandaru

Zespół Szkół
Sportowych Nr 1
im. Synów Pułku
Szkoła Podstawowa Nr 29
ul. Promienna 13a
15-720 Białystok
tel. 085 6511 505
fax.: 085 6516 306


  

 Projekt - My dla innych 

 Szkoła bierze
 udział w projekcie


  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Poradnik dot. organizacji wyjazdu grupy dzieci - Kuratorium Oświaty w Białymstoku