Uwaga Rodzice kandydatów!
Osoby, które podjęły decyzję o rezygnacji z klasy IV pływackiej proszone są do 30 maja 2017 roku zgłoszenie tego w sekretariacie szkoły.

Lista zakwalifikowanych do klasy IV pływackiej


Uwaga Rodzice!

Komunikat z zmianie formy płatności za obiady od stycznia 2017

Dyrektor szkoły
zaprasza zainteresowanych Rodziców przyszłej klasy IV pływackiej
na spotkanie informacyjne 9 maja 2017 roku o godz. 17.00 w sali nr 5
w Szkole Podstawowej nr 29 przy ulicy Promiennej 13a.

Wyniki
IV Międzyszkolnego Konkursu Pieśni Patriotycznej „MOJA OJCZYZNA”

W związku ze zmianami wynikającymi z reformy edukacji,
Zespół Szkół Sportowych nr 1 im. Synów Pułku
ponownie stanie się Szkołą Podstawową nr 29 im. Synów Pułku.

W roku szkolnym 2017/2018, oprócz klas o profilu ogólnym, tak jak dotychczas zostanie utworzona klasa IV pływacka.

W klasie VII o profilu sportowym uczniowie będą kontynuować pływanie lub trenować strzelectwo.

Przypominamy
Szkoła bierze udział w XII edycji EKOKONKURSU "Akcja Zbiórki Baterii"
pod hasłem Bez stresu dla środowiska

Baterie można przynosić do dnia 19 maja 2017r.

Aktualności od września 2016 do marca 2017

Warunki ubezpieczenia uczniów w roku szkolnym 2016/2017

Stypendia szkolne w roku szkolnym 2016-17
informacje dla rodziców i dokumenty do pobrania

Podręczniki obowiązujące w Szkole Podstawowej nr 29
w roku szkolnym 2016-17

REGULAMIN KORZYSTANIA Z DARMOWYCH PODRĘCZNIKÓW
obowiązujący w Zespole Szkół Sportowych nr 1

Uwaga Rodzice i uczniowie!
Od II semestru tj. 8.02.2016r. w świetlicy i na terenie szkoły uczniów będzie obowiązywał bezwzględny zakaz używania telefonów komórkowych (z wyjątkiem nagłych wypadków), tabletów, konsol oraz innych urządzeń elektronicznych.


Zespół Szkół
Sportowych Nr 1
im. Synów Pułku
Szkoła Podstawowa Nr 29
ul. Promienna 13a
15-720 Białystok
tel. 085 6511 505
fax.: 085 6516 306


  DZIENNIK ELEKTRONICZNY

 Projekt - My dla innych 
  

  

  

  

  

  

  

  Realizacja zajęć z projektu - My dla innych  

 Poradnik dot. organizacji wyjazdu grupy dzieci - Kuratorium Oświaty w Białymstoku 

 Moje dziecko w przedszkolu i szkole: Poradnik - dla rodziców uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Poradnik  
Prezentacja