Zaproszenie dla Rodziców do udziału w Seminarium "Szacunek i odpowiedzialność jako ważny element wychowania dziecka" w ramach XIII Podlaskich Dni Rodziny

Zamówienia publiczne
 Zaproszenie do składania ofert w trybie zapytania ofertowego na dostawę artykułów mięsnych w roku szkolnym 2015/2016 

WYNIKI TESTU SPRAWNOŚCIOWEGO (KWALIFIKACYJNEGO)
DO KLASY IV SPORTOWEJ O PROFILU PŁYWACKIM

Informacje o rekrutacji do oddziałów przedszkolnych i szkoły podstawowej na rok szkolny 2015/16

Nabór do klasy pływackiej - plakat

Galeria zdjęć:  "Spotkania na ścieżce kultur: polskiej, tatarskiej i czeczeńskiej"  (7 marca 2015r.) 

Realizacja zajęć z projektu - My dla innych

Aktualności z I semestru

Galerie zdjęć z roku 2014

Informacja Dyrektora Zespołu Szkół Sportowych nr 1 w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych
 w roku szkolnym 2014/2015.

Komunikat CKE
Dostosowanie warunków i form przeprowadzania w roku szkolnym 2014/15 sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.  

Podręczniki obowiązujące w Szkole Podstawowej nr 29
w roku szkolnym 2014-2015
      

Wydarzenia


9 Laureatów Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych

Aktualności wrzesień 2013 - marzec 2014

Galeria zdjęć wrzesień - grudzień 2013

Laureaci Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych 2013

Galeria zdjęć Listopad-grudzień 2012

Mistrzowie Polski w pływaniu 2012!!!

Wyniki V edycji wojewódzkiego konkursu plastyczno-literacko-fotograficznego Przyroda Podlasia w czterech porach roku
w kategorii literacko - fotograficznej    

Galeria zdjęć Kwiecień-czerwiec 2012

Aktualności czerwiec 2012

Zdjęcia klasowe - luty 2012

Galerie zdjęć: Styczeń - marzec 2012

Galerie zdjęć: Wrzesień - grudzień 2011

Aktualności wrzesień

Galeria zdjęć Kwiecień - maj 2011  i  Czerwiec 2011

Aktualności - II semestr 2010/2011

Projekt: W harmonii z otaczającym światem razem wędrujemy ku dorosłości  

Galeria zdjęć 50-lecie SP nr 29 i nadanie nowego sztandaruZespół Szkół
Sportowych Nr 1
im. Synów Pułku
Szkoła Podstawowa Nr 29
ul. Promienna 13a
15-720 Białystok
tel. 085 6511 505
fax.: 085 6516 306


  

 Projekt - My dla innych 

 Szkoła bierze
 udział w projekcie

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Poradnik dot. organizacji wyjazdu grupy dzieci - Kuratorium Oświaty w Białymstoku 

 Moje dziecko w przedszkolu i szkole: Poradnik - dla rodziców uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Poradnik  
Prezentacja